Børs og finans

Teekay LNG Partners vil hente penger

Det amerikanske rederiet vil hente penger i det norske obligasjonsmarkedet. 

Tankskip fra Teekay Tankers - Foto: selskapet

Tankskip fra Teekay Tankers - Foto: selskapet

Artikkel av: Are  Strandli
18. oktober 2016 - 09.27

Teekay LNG Partners har en intensjon om å utstede femårige senior usikrede obligasjoner i det norske markedet, ifølge TDN Finans som viser til en melding fra selskapet tirsdag.

Nettoprovenyet skal benyttes til å refinansiere obligasjoner med forfall i mai 2017, samt til generelle formål, inkludert nybyggavdrag.

En del av obligasjonene kan komme til å bli tilbudt i USA til kvalifiserte investorer, heter det  i meldingen. 

Danske Bank Markets, DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank er alle hyret inn som tilretteleggere. 

Teekay LNG Partners er forøvrig et av verdens største LNG-rederi med eierinteresser i mer enn 80 skip.