Børs og finans

Bionor-emisjon overtegnet 5 ganger

Den rettede emisjonen i Bionor Pharma ble kjempepopulær.

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
24. november 2016 - 09.15

Bionor Pharma, som opprinnelig var et legemiddelselskap, inngikk mandag en avtale om å kjøpe hele eiendomsselskapet Solon Eiendom for rundt én milliard kroner.

Kjøpet vil bli finansiert ved å utstede nær 6,7 milliarder aksjer i Bionor Pharma til aksjonærene i Solon Eiendom.

5 ganger overtegnet

Ved stengetid onsdag åpnet Bionor Pharma bøkene for den rettede emisjonen knyttet til oppkjøpet. Nå er emisjonen i boks. Totalt er den på to milliarder aksjer til 0,15 kroner stykket.

Det opplyses at emisjonen tiltrakk seg interesse fra høykvalitets-investorer og var overtegnet fem ganger.

Nettoprovenyet vil bli brukt til å kjøpe en minoritetsandel eid av Edvin Austbø (som er en indirekte aksjonær i Solon Eiendom), et eiendomsprosjekt i Ski i Akershus, kjøp av tomter for fremtidige prosjekter, samt generelle selskapsformål.

Voldberg selger

Som en del av emisjonen vil Solon Eiendoms største aksjonærer selge én milliard aksjer til 0,15 kroner stykket.

Det dreier seg om Dukat AS og Solon AS (begge eid av Tore Aksel Voldberg), som selger hhv. 333.333.333 og 333.333.334 aksjer, mens MRD Holding AS (eid av Simen Thorsen) selger 333.333,333 aksjer.

En andre emisjon

Når dette er fullført, vil Bionor iverksette en andre emisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen.

Denne vil være på 666.666.666 aksjer til 0,15 kroner stykket.

Begge emisjonene var garantert av en gruppe norske og internasjonale institusjonelle investorer, samt eksisterende Bionor-aksjonærer, inklusive styremedlem Øystein Stray Spetalen og styreleder Einar J. Greve.

Spetalen kjøper

Cipriano AS, eid av styreleder Einar J. Greve i Bionor, ble betinget tildelt 66.666.667 aksjer. Cipriano eier i dag 50 millioner aksjer i selskapet. 

Ferncliff Listed Dai AS, som indirekte kontrolleres av styremedlem Øystein Stray Spetalen i Bionor, ble betinget tildelt 183.333.333 aksjer. Ferncliff Listed Dai eier i dag 270.000.000 aksjer i Bionor.