An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Fortsatt oppgang i industrien

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI er uendret fra september.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
1. november 2016 - 09.18

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI landet på 52,7 i oktober og er dermed uendret fra september, går det frem av en melding.

- Med en uendret PMI-indeks erfarer innkjøpslederne i norske industribedrifter at veksten fortsetter i samme tempo som foregående måned. Det mest positive med PMI-tallene for oktober er at ordreinngangen har hatt en sterkere økning enn i september. Den ligger nå på 56,4 og er mest påvirket av hjemmemarkedet, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA, ifølge meldingen.

Etter en laber start på 2016, har veksten i norsk industri nå vært positiv i seks måneder på rad.

Lavere produksjon

Etter å ha gjort et kraftig byks opp til 56,0 i september, falt produksjonsindeksen ned til 53,4 i oktober.

- Produksjonsveksten fortsetter også i oktober, noe den har gjort siden i vår. Indeksen falt noe tilbake fra september, men ligger litt over snittnivå siden veksten startet igjen i april, kommenterer Hoberg.

De ikke-sesongjusterte tallene viser at fallet i stor grad skyldes at flere bedrifter melder om lavere produksjon.

Positive signaler

Når det gjelder delindeksen for sysselsetting i industrien steg denne fra 47,7 til 49,1 i oktober. Verdi under 50 indikerer et fortsatt fall, noe som står i kontrast med tilsvarende, eksterne temperaturmålere.

- Sysselsettingen er kommentert fra flere hold i den senere tid. Både fra SSB og NAV har det kommet positive signaler om redusert ledighet. Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt nedgang i sysselsettingen, men en indeks på 49,1 viser at nedgangen har klart tegn til utflating, resonnerer Hoberg.

Delindeksene for leverandørers leveringstid og lager av innkjøpte varer ligger i oktober på tilsvarende nivå som tidligere måneder med henholdsvis 52,4 og 47,0.