Børs og finans

SR-Bank: Pilar 2-kravet er nå avklart

Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er nå avklart.

Arne Austreid, adm. direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Finansavisen

Arne Austreid, adm. direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
3. november 2016 - 11.34

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SR-Banks kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2016. Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er fastsatt til 2,0 prosent av risikovektet balanse, fremgår det av en børsmelding fra banken.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital. 

Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SR-Bank blir etter denne avklaringen 13,5 prosent ved utgangen av 2016. SpareBank 1 SR-Bank hadde ren kjernekapitaldekning på 13,8 prosent ved utgangen av september 2016, inkludert 50 prosent av delårsresultatet. SpareBank 1 SR-Bank anser seg derfor godt innenfor de myndighetskrav som er gitt hva angår kapitaldekning, heter det.