Børs og finans

Svakere fra American Shipping Co.

American Shipping Co. sitter igjen med mindre på bunnlinjen. 

Foto: Faksimile www.americanshippingco.com

Foto: Faksimile www.americanshippingco.com

Artikkel av: Helene Kleppe
8. november 2016 - 07.49

American Shipping Company melder om et resultat på 2,2 millioner dollar i 3. kvartal 2016, ned fra 4,2 millioner samme periode for ett år siden.

Dette ga en fortjeneste per aksje på 0,04 dollar, mot 0,07 dollar samme kvartal i 2015.

Normalisert Ebitda endte på 23,7 millioner dollar, opp fra 23,3 millioner. 

Driftsresultatet falt fra 12,8 millioner i fjorårets 3. kvartal til 12,7 millioner i årets.

Selskapets driftsinntekter var uendret, på 22,1 millioner.

Driftskostnadene økte med 100.000 dollar sammenlignet med 3. kvartal i fjor, samtidig som urealiserte gevinster på en renteswap falt med 3,5 millioner dollar.

Mens fjorårets 3. kvartal var negativt påvirket av en valutaeffekt med 200.000 dollar, forelå det en valutagevinst på 100.000 i årets 3. kvartal. 

Selskapet vil betale et kvartalvist utbytte på 0,124 per aksje, tilsvarende utbyttet fra 2. kvartal 2016.

- Vi er fornøyd med 3. kvartalsresultatet, selv med et svakere underliggende Jones Act tank-marked. Lavere TC-rater i dette lukkede markedet har mindre effekt på vår inntjening da alle våre skip går på lange bareboat-kontrakter, sier CEO Pål Lothe Magnussen.