An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Borgestad går på skattesmell

Selskapet har mottatt vedtak fra Skatteetaten om endring av 2013-ligningen.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
21. desember 2016 - 11.36

Borgestad Properties AS har mottatt vedtak fra Skatteetaten om at ligningen for 2013 endres, går det frem av en børsmelding.

Endringen er knyttet til fradrag for tap på tidligere skattemessig inntektsførte renter.

Konsekvensen av endringen i ligningen for 2013 er at konsernets utsatt skatt eiendel reduseres med 43,9 millioner kroner, og en tilsvarende reduksjon av regnskapsført egenkapital.

Selskapet har estimert at endringen vil medføre en betalbar skatt på 21 millioner kroner.

- Er i dialog

Borgestads norske del er i dialog med Skatteetaten for å utnytte skatteposisjoner i konsernet for ligningsåret 2013.

En utnyttelse av ulike skatteposisjoner i konsernet vil ifølge meldingen kunne redusere betalbar skatt med 4,3 millioner, fra 21 til 16,7 millioner kroner.

Borgestad er uenig i skattemyndighetenes påstand om at rentefordringen har endret karakter underveis og således ikke  er fradragsberettiget.

Vedtaket vil bli påklaget til Skatteklagenemnden.