Børs og finans

Glem olje og laks: - Dette er Norges klart viktigste næring

Tankevekker fra Svein Gjedrem.

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. januar 2017 - 13.34

Skagen Fondene avholder onsdag sin årvisse nyttårskonferanse.

En av foredragsholderne har vært tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem.

- Lave renter kan skape bobler

Temaet var naturligvis de lave rentene. 

- Det vi oppfatter som den naturlige renten - likevektsrenten som gir stabil inflasjon når økonomien ikke utsettes for sjokk - har vi sett falle betydelig i mange land. Fra 4-5 prosent rundt år 2000 er likevektsrenten nå rundt null, eller knapt positiv, påpekte Gjedrem.

Dette mener han utgjør betydelige utfordringer. 

- Rommet for pengepolitiske tiltak om vi igjen får et vesentlig negativt skift i økonomien, blir mindre. Kruttet er ikke helt tørt i mange land, trakk Gjedrem frem.

- En annen utfordring når rentene er lave lenge, er lav avkastning i finansmarkedene. Mange aktører vil ønske kompensasjon ved å ta høyere risiko i sin søken etter yield, og det kan skape bobler i enkeltmarkeder. Og ikke minst er lave renter en utfordring for enkeltinvestorer som sparer for alderdommen, fortsatte den tidligere sentralbanksjefen.

- Norges klart viktigste næring

Gjedrem kom videre inn på hvordan Norge har blitt en rentenist (som livnærer seg på avkastningen fra sine økonomiske plasseringer).

- Oljefondet er Norges klart viktigste næring, målt i forventet avkastning. Et halvt prosent avvik i den årlige forventede avkastningen av fondet tilsvarer hele verdiskapningen som går til arbeidstakere og eiere i fisk og havbruk, sa Gjedrem.

- Fisk og havbruk er en strålende næring, men verdiskapning utgjør altså ikke mer enn en halv prosent endring i forventet avkastning for oljefondet, la han til.

Etter Gjedrems foredrag kom Skagens renteforvalter Torgeir Høien (som satt i sentralbankstyret sammen med Gjedrem) for å stille den tidligere Norges Bank-sjefen noen spørsmål.

Trumps proteksjonisme en fare?

- At Norges viktigste næring er oljefondet var en tankevekker, erkjente Høien.

- Og den påstanden bør man ikke bygge ned for folket, understreket Gjedrem.

- Men hva hvis USAs påtroppende president Donald Trump setter i gang med sin proteksjonisme, og vi kommer inn i en elendig spiral med handels- og kapitalrestriksjoner, har vi ikke da et potensielt problem med oljefondet? Og da tenker jeg ikke bare på avkastningen, men også alle pengene vi har investert utenfor våre grenser. Kan det skje at vi plutselig ikke får igjen pengene våre når vi trenger dem? spurte Høien.

- I USA, Storbritannia og Sentral-Europa, der mesteparten er investert, står eiendomsretten sterkt. Begrensningene som er mest aktuelle på kort sikt er tariffer og toll på import, og subsidier av eksport. Dette er noe valutakursen bør kunne håndtere uten nødvendigvis store utslag, men bare hvis tollene er prohibitive og rettet mot enkelte land, svarte Gjedrem.

- I første rekke vil altså handelen bli utsatt. Men avkastningen i fondet er jo egentlig varer til landet, og de blir dyrere med proteksjonisme, kontret Høien.

- Ja, konsekvensen på lang sikt vil bli lavere vekst, og dermed lavere avkastning for investorer, bekreftet den tidligere sentralbanksjefen.