Børs og finans

Kjøpte selskaper for 800 mill. - har 10 mrd. i krigskassen

Ferd-eier Johan H. Andresens forteller at de har opp mot 10 milliarder i krigskassen.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
7. januar 2017 - 09.45

FINANSAVISEN: -  Vi har blant annet kjøpt oss opp til å bli nest største aksjonær i Scatec Solar. Vi har vært med på å refinansiere PGS, to ganger, og vi har vært med på å refinansiere i Thinfilm. Ellers ble det nok mer at vi utviklet våre egne bedrifter, som Mestergruppen, sier erd-eier Johan H. Andresen til Finansavisen og fortsetter;

- Vi håper vi er helt ferdige med å ruste opp Aibel til å ta nye kontrakter, og det har de også gjort. Og så har vi lett etter noen nye, men vi har ikke klinket til og tatt selskaper av børs eller lignende. Vi har i stedet valgt å ta noen posisjoner i allerede børsnoterte selskaper.

Kjøpte for 800 mill.

Totalt brukte Ferd 700–800 millioner kroner på kjøp av selskaper og aksjeposter i 2016, forteller Andresen.

Av andre investeringer nevner han blant annet at de har investert i tre vindteknologiselskaper i Danmark og startet et fond som skal investere i leverandører til sjømatindustrien.

– Vi har også satset litt mer på venture og start up-selskaper, hovedsakelig gjennom et par fond, som er litt tilbake til der vi var for noen år siden.

Full krigskasse

– Hvor store urealiserte gevinster har nyinvesteringene gitt så langt,spør Finansavisen?

– I vårt perspektiv er ett år altfor kort, investeringene er gjort med lenger horisont.

Ifølge Andresen har de et sted mellom 8 og 10 milliarder kroner i krigskassen.