Børs og finans

Meglerhus: Anbefaler alle lakseaksjene

Handelsbanken Capital Markets anbefaler alle oppdrettsaksjene de dekker, og løfter kursmålene på samtlige.

Foto hentet fra Bakkafrosts hjemmesider.

Foto hentet fra Bakkafrosts hjemmesider.

Artikkel av: Are  Strandli
11. januar 2017 - 18.43

Det fremkommer av en oppdatering på sektoren datert 10.januar, ført i pennen av analytiker Kjetil Lye. 

Konklusjonen hans på caset er at effekten av de biologiske utfordringene, spesielt i Norge, vil fortsette å påvirke laksemarkedene i 2017 og 2018, og kanskje enda lenger.

Dersom det i hele tatt vil være noen tilbudsvekst, så vil denne være lav, mener han. Derfor hever meglerhuset prisforventningene og inntjeningsestimatene for oppdrettselskapene. 

Flere har luftet bekymring for at de høye lakseprisene kan ha en negativeffekt på etterspørselen, men Lye ser stort potensial i flere markeder og tror derfor at etterspørselen vil holde seg.

"Selv om prisene er rekordhøye er det fortsatt rom for økt konsum i både modne og "nye laksemarkeder", heter det i analysen. 

Toppvalgene

Han fremhever Marine Harvest, Lerøy Seafood og Bakkafrost som Handelsbanken sine toppvalg innenfor sektoren, men understreker at han gjentar en kjøpsanbefaling på samtlige oppdrettsaksjer de har dekning på, og øker samtidig kursmålene på alle.

Når det gjelder Marine Harvest ser Lye verdsettelsen som attraktiv og løfter derfor kursmålet til 182 kroner fra tidligere 176 kroner

Kursmålet til Lerøy Seafood løftes til 630 kroner fra tidligere 600 kroner, mens kursmålet på Bakkafrost blir satt til 452 kroner, fra tidligere 412 kroner. 

De resterende lakseaksjene han dekker får også oppjustert kursmålene sine.

Det gjelder Grieg Seafood, Norway Royal Salmon og Salmar. 

Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.