Børs og finans

Odfjell låner penger for å vokse

Danske Bank Markets og DNB Markets er engasjert.

Foto: Odfjell

Foto: Odfjell

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. januar 2017 - 14.57

Odfjell vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i januar 2021, går det frem av en børsmelding.

Nettoprovenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld og potensielle fremtidige vekstmuligheter.

Danske Bank Markets og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere.