Børs og finans

Oljemygg vurderer emisjon

Etter børsens stengetid onsdag kom meldingen om at African Petroleum Corporation vurderer en emisjon. 

Artikkel av: Are  Strandli
11. januar 2017 - 17.28

Selskapet har en intensjon om å hente mellom 26 og 32 millioner kroner i en emisjon rettet mot utvalgte eksisterende aksjonærer og nye investorer, opplyses det i meldingen.

Provenyet skal brukes til å styrke selskapets balanse, likviditetssituasjon, til å finansiere selskapets løpende arbeidskapital, samt til generelle selskapsformål, heter det.  

Prisen skal fastsettes i bokbyggingsperioden og gjennom diskusjoner med potensielle investorer. 

Søknadsperioden for å delta i emisjonen varer til 08:00 torsdag 12.januar, og selskapet bedyrer at de vil annonsere antallet nye aksjer før handelen åpner klokken 09:00.