Børs og finans

Resultatvarsel fra Vistin Pharma

Vistin Pharma ASA har sendt ut et resultatvarsel.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
25. januar 2017 - 07.34

Vistin Pharma ASA er ute med et resultatvarsel. Det vises blant annet til midlertidig stans i produksjonen av metformin i Kragerø, meldt 18. november, som har hatt en negativ innvirkning på resultatene i 4. kvartal i form av lavere volum tilgjengelig for salg og engangskostnader som gir en negativ EBITDA-effekt på rundt 6,8 millioner kroner.

Foreløpige tall viser at justert EBITDA ble minus 1,8 millioner kroner i 4. kvartal, mot 4,3 millioner kroner året før.

Justert EBITDA for hele året er anslått til 29,2 millioner kroner, mot 19,2 millioner kroner i 2015.

Driftsinntektene var på 93,5 millioner kroner i kvartalet, mot 104,5 millioner kroner året før.

Ved utgangen av året hadde selskapet 89,4 millioner kroner i kontanter.

Det skal iverksettes et program for å kutte de årlige kostnadene med 20-30 millioner kroner.

Du finner flere detaljer i meldingen som er sendt ut