Børs og finans

American Shipping Company tar opp gigantlån

Stor interesse for å låne penger til American Shipping Company. 

Artikkel av: Are  Strandli
9. februar 2017 - 08.27

American Shipping Company meldte tirsdag at de vurderte å utstede et nytt femårig senior usikret obligasjonslån på inntil 220 millioner dollar.

Torsdag er det klart at utstedelsen var vellykket, og at det innhentede beløpet ble 220 millioner dollar, tilsvarende 1.831 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Obligasjonslånet ble betydelig overtegnet, og selskapet kunne melde om stor etterspørsel fra både nordiske og internasjonale investorer.

Lånet får en kupongrente på 9,25 prosent, og nettoprovenyet skal brukes til å refinansiere det eksisterende lånet som har forfall i februar 2018.

Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, Pareto Securities og SEB fungerte som tilretteleggere i obligasjonsutstedelsen. 

Sparebank 1 Markets deltok også i utstedelsen.