Børs og finans

- Markedet opplever høy usikkerhet

- Den globale økonomiens utsikter domineres av politiske faktorer tidlig i 2017, fastslår Eigil Arff Tarjem i Bisnode D&B Norway

Eigil Arff Tarjem, Leader Makro Market Insight Norway, Bisnode D&B Norway. Foto: Selskapet

Eigil Arff Tarjem, Leader Makro Market Insight Norway, Bisnode D&B Norway. Foto: Selskapet

15. februar 2017 - 12.11

Kommentar av Eigil Arff Tarjem, Leader Makro Market Insight Norway, Bisnode D&B Norway:

Den globale økonomiens utsikter domineres av politiske faktorer tidlig i 2017; markedet og det generelle businessmiljøet opplever høy usikkerhet i påvente av den politiske retningen den nye administrasjonen i USA vil ta. Man venter også i spennende på å se resultatet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU etter Brexit. President Trumps retorikk og politiske handlinger har allerede økt bekymringene for en mulig ny epoke med handelskrig som – om det skulle skje – vil kunne bremse global vekst.

Ifølge WTOs undersøkelser, har proteksjonisme økt siden den globale finanskrisen i 2008. Samtidig sørger en stadig sterkere US Dollar for at presset øker på de fremvoksende markedene - og det forventes at US Dollar vil styrke seg ytterligere – ettersom Federal Reserve øker rentene fremover. Kapitalflukt fra fremvoksende markeder vil derfor være en konstant trussel i 2017, spesielt om man legger til lokal politisk risiko og svake økonomiske tall, som i for eksempel Tyrkia, som mistet sin ‘investment-grade’ rating i januar.

Andre steder i verden finner man dog mer positive forutsetninger. Prisene på råvarer - generelt – har steget så langt i 2017, noe som vil gi et løft til økonomier som eksporterer disse varene. Inflasjonen stiger stadig oppover mot de politiske målene satt av OECD, noe som vil virke som en motvekt mot ytterligere markedsstyrkelse av den amerikanske dollaren.