Børs og finans

Riggaksje i storform

Alder ingen hindring

Alderen trenger ikke nødvendigvis være en hindring når det gjelder Fred. Olsen Energy sin riggflåte, mener analysesjef.  

Blackford Dolphin. Foto: Fred. Olsen Energy.

Blackford Dolphin. Foto: Fred. Olsen Energy.

Artikkel av: Are  Strandli
21. mars 2017 - 17.27

Riggselskapet som har en flåte bestående av ni rigger, derav syv er bygd på 70-tallet, har snart bare én rigg i drift om ikke det kommer noen nye kontrakter på bordet. 

Flere analytikere og forvaltere trekker frem den høye alderen til flåten som en stor risikofaktor. 

- Uten investeringer i nye rigger, tror jeg ikke Fred. Olsen Energy kommer til å overleve denne syklusen, uttalte porteføljeforvalter i Fondsfinans, Tor Thorsen til Hegnar.no i slutten av januar.

Sist ute er kredittanalytiker i DNB Markets, Thomas Larsen, som i en større high yield-rapport publisert mandag, forteller at de ser begrenset potensial for nye kontrakter som vil generere tilstrekkelig med cash i nærmeste fremtid.

Dermed tror meglerhuset at en restrukturering av balansen sannsynligvis vil bli annonsert på et tidspunkt før lettelsene i lånebetingelsene utløper ved utgangen av andre kvartal 2018.

Kredittanalytikeren påpeker at en eventuell restrukturering kan vise seg å bli vanskelig blant annet på grunn av en begrenset ordrebok og den aldrende riggflåten til selskapet som har en snittalder på 35 år.

Carnegie er bull

Analysesjef i Carnegie, Christian Frederik Lunde er imidlertid av helt motsatt oppfatning.

- Vi mener riggene er i god stand og konkurransedyktige, tross alderen, skriver han i en epost til Hegnar.no.

I en analyse fra midten av februar trakk Lunde paralleller til selskapets situasjon for 14 år siden, da riggmarkedet i Nordsjøen nettopp hadde opplevd en kollaps, og bekymringene også gjaldt de gamle riggene til Fred. Olsen.

«I februar 2003, et år hvor Fred. Olsen Energy-aksjen steg nesten 300 prosent, handlet overskriftene om gamle rigger, bare en rigg i kontrakt, svak etterspørsel og at Fred. Olsen Energy måtte forhandle frem lettelse i lånebetingelsene. Dagens situasjon er mye den samme og vi tror det er farlig å gi opp Fred. Olsen Energy nå,» het det i analysen.

- Jeg tror man skal være forsiktig med å være bombastisk på nedsiden i en aksje som har falt 98 prosent, minnet Lunde om i en epost til Hegnar.no, og understreker i dagens analyse at riggene er godt vedlikeholdt. 

Flere bransjeaktører ser nå tegn til bedring i riggmarkedet, og det er også en av grunnene til at Carnegie tirsdag valgte å oppgradere selskapet til kjøp fra hold, samt øke kursmålet til 30 kroner, fra tidligere 15 kroner.

Aksjen gjorde et hopp tirsdag etter publiseringen av analysen til Lunde, og endte til slutt opp 17,60 prosent til 26,70 kroner.