Børs og finans

Anbefaler aksje - advarer mot høy risiko

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
23. mars 2017 - 10.16

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Archer og Skandiabanken mens Bakkafrost får en salgsanbefaling.

Investtech advarer mot høy risiko i førstnevnte.

- Archer har siden 1. september i fjor vist en positiv utvikling. Aksjen ligger i en stigende trend og en videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Positiv volumbalanse styrker trendbildet og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Det ligger noe motstand over dagens nivå ved 16,20 og 18 kroner på henholdsvis kort og mellomlang sikt. Ved en eventuell reaksjon ned ligger støtte på kort og mellomlang sikt rundt 13 og 11,50 kroner. Brudd opp gjennom motstandene vil signalisere videre oppgang og være et positivt signal, mens brudd ned gjennom støtten vil være et svakhetstegn og varsle om et stemningsskifte blant investorene. Innsidevurderingen er positiv etter at flere nøkkelpersoner tegnet aksjer i en emisjon 1. mars. Risikoen er svært høy med en gjennomsnittlig prisendring per måned på nesten 60 prosent. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Skandiabanken ligger i en stigende trend på kort og mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at investorene stadig er villig til å by høyere kurser for å sikre seg eierandeler i selskapet. Aksjen har støtte ved 71,50 kroner og motstand rundt 77 kroner på mellomlang sikt. Brudd opp gjennom motstanden vil utløse et kjøpssignal og signalisere videre kursoppgang, mens et brudd ned gjennom støtten vil være et svakhetstegn og varsle om en økende usikkerhet blant investorene. Det er ikke meldt om handelsaktivitet blant innsidere i selskapet siden juni i fjor. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Bakkafrost har vist en svak utvikling etter at aksjen ga et salgssignal fra en kursformasjon i begynnelsen av januar. Aksjen ligger i en fallende trend og en videre nedgang indikeres. Negativ volumbalanse varsler om høy salgsinteresse ved kursfall, mens investorene er avventende til å kjøpe ved kursoppgang i påvente av flere positive signaler. Aksjen har støtte under dagens nivå ved 289 kroner og et eventuelt brudd ned gjennom dette nivået vil være et svakhetstegn. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.