Børs og finans

Chicago Fed overrasker

Chicago Federal Reserve Banks nasjonale aktivitetsindeks utvikler seg sterkere enn ventet.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
20. mars 2017 - 14.31

I februar var Chicago Federal Reserve Banks nasjonale aktivitetsindeks 0,34 poeng, fra reviderte -0,02 måneden før.

Ifølge estimater innhentet av Bloomberg News var det ventet en indeks på 0,03, skriver TDN Finans.

Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien.