Børs og finans

Island Offshore får kritikk av Oslo Børs

PSV-en Island Commander. Foto: Island Offshore.

PSV-en Island Commander. Foto: Island Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
24. mars 2017 - 08.54

Oslo Børs skriver i en melding at offshorerederiet Island Offshore som har et obligasjonslån notert på Nordic ABM, har brutt reglene for offentliggjøring av delårsrapporter jfr. ABM-reglene seksjon 3.4.6 (1). 

Ifølge den bestemmelsen skal halvårlige rapporter bli offentliggjort så fort som mulig etter avslutningen av den relevante perioden, men ikke senere enn to måneder senere. 

Oslo Børs skriver at Island Offshore gjorde sin rapport offentlig 27 dager etter tidsfristen.

Sanksjonen mot selskapet kommer i form av offentlig kritikk, men dersom noe lignende skjer igjen, vil Oslo Børs vurdere å stryke noteringen av obligasjonslånet til rederiet.