Børs og finans

Marine Harvest-topper gjør kule på opsjoner

En rekke Marine Harvest-topper innløser billige opsjoner.

Alf-Helge Aarskog - Foto: Finansavisen

Alf-Helge Aarskog - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
22. mars 2017 - 07.14

Styret i Marine Harvest tildelte ledende ansatte 1,2 millioner opsjoner med virkning fra 2013. 

21. mars 2017 innløste deltakere i Marine Harvests opsjonsprogram for ledende ansatte 697.348 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 697.348 aksjer til en innløsningskurs på 42,63 kroner per aksje. Til sammenligning lå kursen tirsdag 231 prosent høyere, på 141,30 kroner. 

Samme dag kjøpte Marine Harvest 697.348 egne aksjer til en pris per aksje på 141,10 kroner for å gjøre opp sin forpliktelse til å levere aksjene. 

Opsjoner innløst av primærinnsidere

  • Alf-Helge Aarskog innløste 118.510 opsjoner 
  • Ivan Vindheim innløste 67.234 opsjoner 
  • Marit Solberg innløste 58.216 opsjoner 
  • Per-Roar Gjerde innløste 52.196 opsjoner
  • Ola Brattvoll innløste 49.375 opsjoner 
  • Ben Hadfield innløste 50.528 opsjoner 
  • Øyvind Oaland innløste 37.927 opsjoner 
  • Anne Lorgen Riise innløste 29.410 opsjoner