Børs og finans

Negativt nytt fra RenoNorden

RenoNorden ser økte kostnader i tiden fremover.

RenoNorden-sjef Harald Rafdal. Her fra tiden i Mesta. Foto: Mesta

RenoNorden-sjef Harald Rafdal. Her fra tiden i Mesta. Foto: Mesta

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
21. mars 2017 - 07.21

RenoNorden står overfor økte kostnader relatert til tapsbringende kontrakter, opplyses det i en melding.

Noen av kostnadene skal være engangskostnader i for 1. kvartal 2017, mens andre er økte kostnader i tiden fremover.

Selskapet melder også at de i tillegg har kontrakter i Danmark uten lokale tariffavtaler, hvor de har påløpt flere arbeidstimer enn planlagt grunnet uventet høyt sykefravær. Dette har resultetert i økt bruk av overtid og ekstra personell.

Ifølge RenoNorden er de økte kostnadene ventet å redusere EBITDA-marginen i 1. kvartal med rundt fire prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Også i de kommende kvartaler forventes det at EBITDA-marginen vil ligge under nivået fra 2016, men med mindre avvik enn i 1. kvartal.

Selskapets ledelse skal nå ha iverksatt flere tiltak for å dempe den økte operasjonelle risikoen i de ovennevnte kontraktene, og er også i dialog med kunder for å forbedre driften.

Les hele meldingen her.