Børs og finans

SSB spår ledigheten

Økningen i arbeidsledigheten er ifølge SSB blitt betydelig dempet av at arbeidstilbudet har steget lite og vesentlig mindre enn økningen i befolkningen i arbeidsdyktig alder.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
9. mars 2017 - 10.45

Etter at sysselsettingen falt litt gjennom 2015, gikk den litt opp gjennom 2016. Regnet som årsgjennomsnitt økte sysselsettingen likevel ikke med mer enn 0,1 prosent i 2016, etter en vekst på 0,3 prosent året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den svake sysselsettingsutviklingen bidro til at arbeidsledigheten målt med arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) økte markert gjennom 2015 og fram til sommeren 2016 hvor en topp ble nådd med 4,9 prosent − 1,7 prosentpoeng høyere enn før konjunkturnedgangen satte inn.

Økningen i arbeidsledigheten er ifølge SSB blitt betydelig dempet av at arbeidstilbudet har steget lite og vesentlig mindre enn økningen i befolkningen i arbeidsdyktig alder.

Etter sommeren 2016 falt også arbeidstilbudet klart, og det medførte at arbeidsledigheten ble redusert med 0,5 prosentpoeng, slik at gjennomsnittet for perioden fra november 2016 til januar 2017 kom ned i 4,4 prosent.

 Ifølge statistikk fra NAV gikk antall registrerte arbeidsledige bare svakt ned gjennom 2016 og fram til februar 2017, mens arbeidsledigheten var nær konstant når en også inkluderer personer på tiltak.

Sysselsettingsraten, det vil si andelen av befolkningen i aldersgruppen 15- 74 år som er i arbeid, har falt siden toppen i 2008 og fallet var spesielt kraftig i 2016.

SSB ser en arbeidsledighetsrate i 2017 på 4,4 prosent, 4,2 prosent for 2018 og 4,1 prosent for 2019.