Børs og finans

Sissener slo Oslo Børs

Jan Petter Sisseners Canopus-fond leverte bedre avkastning enn Oslo Børs i februar.

Jan Petter Sissener - Foto: Finansavisen

Jan Petter Sissener - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
7. mars 2017 - 09.28

«Selv om vi har tatt ned risikoen siden  årsskiftet, så har vi oppnådd en nettoavkastning på 4,9 prosent mens Oslo Børs er tilnærmet null», heter det i månedsbrevet fra forvaltningsselskapet Canopus.

Februar ble en negativ måned for Oslo Børs med en kursnedgang på 0,70 prosent. I samme periode steg Sissener Canopus 1,76 prosent.

«Risikopremien i aksjemarkedene er på et lavt nivå, men den har økt i februar. Volatiliteten målt ved VIX-indeksen var lav i starten av måneden, men steg de siste to ukene. Vi tror volatiliteten vil øke inn mot valgene i henholdsvis Nederland (mars) og Frankrike (april)», heter det i månedsbrevet

Forvaltningsselskapet har beholdt en aksjevekt inn i mars på ca. 55 prosent.

«Gjennom derivater har vi kjøpt nedsidebeskyttelse på OBX (Norge), SPX (USA) og Euro Stoxx 50 (Europa). Vi er fortsatt positive til global makroøkonomi og selskapenes inntjening i 2017. I hvilken grad Trump vil få gjennomslag for en mer ekspansiv økonomisk politikk er uklart. Ikke minst når de varslede skattelettelsene vil bli innført. Viktige valg i Europa vil prege overskriftene framover. Sett under ett, så taler dette for en moderat aksjevekt», heter det fra Sissener.

Ved utgangen av februar var dette de fem største postene i Canopus:

  • Storebrand ASA (9,29 prosent)
  • DNB ASA (7,78 prosent)
  • Royal Dutch Shell PLC (6,88 prosent)
  • Facebook Inc (6,10 prosent)
  • Statoil ASA (5,99 prosent)