Børs og finans

AF gruppen er tildelt ny skolekontrakt

AF Gruppen har fått skoleoppdrag i Moss.

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: Martine Holøien
26. april 2017 - 12.50

AF Gruppen er innstilt for tildeling av totalentreprisekontrakt med Moss kommune for prosjektet Hoppern skole, går det frem av en melding fra selskapet onsdag. 

Avtalen har en verdi på om lag 215 millioner kroner ekskludert merverdiavgift.

Kontrakten omfatter riving av eksisterende skole og gymsal i sin helhet, bygging av ny 5-parallell ungdomsskole og idrettshall, samt opparbeidelse av nytt utomhusanlegg. Skole og idrettshall har et samlet brutto bygningsareal på om lag 9.900 kvadratmeter, opplyses det.

Arbeidene starter i juni 2017 og skolen vil stå ferdig til skolestart i 2019.