Børs og finans

- Dette er en attraktiv investeringsklasse

Storebrand kan tilby billige boliglån fordi banken selger lånene til livselskapet som har lavere kapitalkrav enn banken, ifølge finansdirektør Lars Løddesøl.

Lars Løddesøl - Foto: Finansavisen

Lars Løddesøl - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
27. april 2017 - 14.02

Torsdag leverte Storebrand solide tall for 1. kvartal. Konsernets utlån til bolig vokste med 32 prosent i kvartalet mot samme periode i fjor.

Ifølge konsernsjef Odd Arild Grefstad var selskapet i 2016 den raskest voksende boliglånsbanken i Norge, og venter at denne veksten vil fortsette inn i 2017, skriver TDN Finans.

Lavere kapitalkrav

Storebrand kan tilby billige boliglån fordi banken selger lånene til livselskapet som har lavere kapitalkrav enn banken, sier finansdirektør Lars Løddesøl til nyhetsbyrået på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

- Vi har en avtale mellom livselskapet og banken når det er attraktivt for livselskapet å kjøpe boliglån. Så lenge banken klarer å generere boliglån som er tilpasset den avtalen, så vil man kunne flytte det over løpende, sier Løddesøl.

- Gir muligheter

Finansdirektøren sier livselskapet enten kan investere i covered bonds (særskilt sikrede obligasjoner), som setter sammen en rekke boliglån i et boligkredittforetak, og få en avkastning på rundt 1,5 prosent, eller velge å kjøpe boliglån direkte og få både en høyere avkastning og lavere kapitalkrav siden kapitalkravene for denne typen investeringer er lavere for livselskaper enn for banker.

- Dette er en attraktiv investeringsklasse for livselskapet, samtidig som det gir oss muligheten til å tilby gunstige boliglån, sier Løddesøl.