Børs og finans

Deutsche Bank har hentet 8 milliarder euro

Den tyske storbanken meldte fredag at innhentingen av åtte milliarder euro er fullført.

Hovedkontoret til Deutsche Bank i Frankfurt Foto: AP Photo/Michael Probst, file

Hovedkontoret til Deutsche Bank i Frankfurt Foto: AP Photo/Michael Probst, file

Artikkel av: Are  Strandli
8. april 2017 - 20.14

Beløpet som tilsvarer om lag 73 milliarder kroner ble hentet ved utstede totalt 687,5 millioner nye aksjer til en kurs på 11,65 euro pr stykk.

Det innebar en betydelig rabatt fra det aksjen har blitt handlet til i det siste.

Ved annonseringen ble aksjen handlet til 17,86 euro, og fredag sluttet aksjen på 15,53 euro. 

I forkant av annonseringen av aksjesalget som kom 19.mars var det en analytiker som omtalte omstendighetene som nesten perfekte.

-Miljøet for aksjesalget er nesten perfekt, gitt forventningene om høyere renter og sterke aksjemarkeder», sa analytiker i LBBW, Ingo Frommen til Bloomberg.

Den tyske banken med hovedkvarter i Frankfurt har med den nye kapitalen økt soliditeten sin betydelig.

Bankens rene kjernekapital, dersom transaksjonen hadde vært utført 31.desember 2016, vill da vært på 14,1 prosent i stedet for 11,8 prosent som den faktisk var. 

Gigant-bot

Deutsche Bank har vært i hardt vær de siste årene, og inngikk blant annet et forlik med amerikanske myndigheter i januar som endte med at de måtte betale 7,2 milliarder dollar for å ha misledet investorer til å kjøpe boliglånsobligasjoner.

Aktor i saken Loretta Lynch var ikke nådig i sin beskrivelse av bankens handlinger.

- Deutsche Bank misledet ikke bare investorer, den (banken.red anm) bidro direkte til en internasjonal finanskrise, sa hun.