Børs og finans

Klarsignal for Songa-rigg

Statoil har fått grønt lys til bruk av Songa Enabler til boring av en brønn i Barentshavet.

Songa Enabler. Foto: Songa Offshore.

Songa Enabler. Foto: Songa Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
20. april 2017 - 15.14

Petroleumstilsynet har gitt Statoil lov til å bore en undersøkelsesbrønn i Kayak-prospektet med en av Songa Offshores nyeste rigger Songa Enabler.

Borestedet er angitt til om lag 140 kilometer nordvest for Goliat, på 336 meters dyp.

Boringen ventes å ha oppstart i April, og ha en varighet på 27 dager.