Børs og finans

Kværner og Aker Solutions får Aker BP-kontrakter

Kværner og Aker Solutions er blant leverandørene som er valgt av Aker BP for langsiktige rammeavtaler.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
7. april 2017 - 11.35

Kværner er en av flere leverandører som er valgt av Aker BP for langsiktige rammeavtaler. Avtalen dekker konstruksjon og oppkopling av faste installasjoner, inkludert plattformdekk og stålunderstell. Det første prosjektet forventes å bli den normalt ubemannede installasjonen på Valhall vestflanke, heter det i en melding.

Intensjonen med de inngåtte rammeavtalene er at Aker BP i selskapets feltutviklings- og modifikasjonsprosjekter utvikler og jobber i en mer integrert modell for prosjektgjennomføring; en «plattform-allianse» for hvert prosjekt.  Under Aker BPs ledelse vil Kværner og de andre medlemmene i alliansen jobbe integrert og med et «en for alle, alle for en» tankesett.

  • - Målet vårt er å jobbe mer effektivt sammen med leverandørene, samt å gjøre den totale tiden det tar å få levert det endelige produktet så kort som mulig. Vi vil jobbe sammen som et integrert team med felles insentiver for å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Olav Henriksen, i meldingen

Med rammeavtalen, inkluderer Kværners rolle i alliansen fabrikasjon av stålunderstell og plattformdekk for faste installasjoner. I avtalen er assistanse i forbindelse med oppkobling og idriftsettelse også definert som sentrale oppgaver for Kværner i kommende prosjekter. Verdien av avtalen vil avhenge av hvilke fremtidige prosjekter Aker BP tildeler Kværner under rammeavtalen.

- At Kværner blir en strategisk alliansepartner med Aker BP gir betydelige forretningsmuligheter. Vår rolle i alliansen betyr at vi kan utnytte ekspertisen og leveringsevnen fra hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu. Avtalen er også en viktig pådriver for videre utvikling av nye løsninger som Kværners Subsea on a Stick-konsept for mindre, kostnadseffektive ubemannede plattformer», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Rammeavtalen gjelder for seks år med opsjon på ytterligere fire år.

Aker Solutions skriver i separat melding at Aker Solutions har sikret seg en ingeniør- og innkjøpstjeneste-avtale med Aker BP for nye offshore feltinstallasjoner.