Børs og finans

Meglerkjendis blar opp en halv mill. for å bli kvitt trappa

Jan Petter Collier og naboen betaler 400.000 kroner hver for en trappeavsats.

Jan Petter Collier - Foto: Finansavisen

Jan Petter Collier - Foto: Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen / Kaare Martin Granerud
7. april 2017 - 11.19

Meglernestor Jan Petter Collier betalte i fjor sommer 50 millioner for sin nye leilighet på 256 kvadratmeter i Thomas Heftyes gate 30 på Gimle. Nå legger han på 400.000 for en trappeavsats for å bygge heis inn i leiligheten, skriver Finansavisen.

Sammen med naboene, Signe og Jon Christian Brynildsen kjøper de trappereposene i andre og tredje etasje, for til sammen 800.000 kroner.

I et sameiermøte i september i fjor fikk ifølge avisen Brynildsen og Collier tilslutning fra sine naboer om å kjøpe reposet:

«De ønsker å innlemme dette som en del av bruksarealet i leiligheten ved å bygge inn reposet slik at heisen vil bringe dem rett inn i egen leilighet», heter det i protokollen fra sameiemøtet, som ble besøkt av blant annet professor Øyvin Brøymer, Tone Bergersen, styreleder i sameiet og tidligere Bergesen-sjef Svein Erik Amundsen og BilXtra-gründeren Jon Erling Melhus.

Tommelen ned...

Like velvillig var ikke Plan- og bygningsetaten i desember.

«Ansvarlig søker skriver i sin søknad om dispensasjon at hensikten med bestemmelsen er å forhindre fall og gjøre det lettere få passere dører som vender utover i reposet. Døren vender i dette tilfelle inn i leiligheten hvilket betyr at hensynet ikke blir tilsidesatt. Det er også kun tre trappetrinn ned til neste repos, noe som gjør at skade ved fall er begrenset. Fordelene er at beboerne i den aktuell leiligheten får heis direkte inn i sin leilighet, mens ulempen blir at reposet ikke er helt i tråd med forskriften.Trappen er ellers romslig og sikker å gå i», skriver Plan- og bygningsetaten, som vendte tommelen ned.

... så opp

Dette tas ikke nådig opp i Collier og Brynildsens håndlanger, Støre Arkitekter.

«Vi ble svært overrasket over avslaget. Bakgrunnen for dette er at vi tidligere har vært involvert i en tilsvarende sak i samme sameiet, men i nr 20. Her ble det gitt tillatelse til eksakt samme tiltak for tre leiligheter som det vi nå omsøker», heter det i klagen.

I midten av januar snudde Plan- og bygningsetaten:

«Fordelene er at beboerne får større areal i sine leiligheter og heis rett inn i leiligheten. Plan og bygningsetaten kan ikke se at en dispensasjon vil medføre særlige ulemper, og anser dermed at det foreligger klart større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon», heter det i godkjennelsen.

Oppussingsbehov

Collier kjøpte leiligheten i fjor sommer av for 50 millioner, av en eldre kvinne som hadde bebodd den siden 1970-tallet. Megler anslo at oppgraderingsbehovet lå på rundt 10 millioner kroner.

Daglig leder i Støre Arkitekter, Jon Støre, har ikke besvart Finansavisens henvendelser. Jan Petter Collier ville ikke uttalte seg om saken.