Børs og finans

- Nesten unikt blant offshore supplyrederier

Analytiker peker på unik eksponering mot en høyspesifikasjonsflåte, stabile utbytter og likviditet i USA.

NAO Protector. Foto: Selskapet.

NAO Protector. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Are  Strandli
20. april 2017 - 14.28

Clarksons Platou Securities har nylig tatt opp dekningen på det USA-noterte offshorerederiet Nordic American Offshore (NAO) som er kontrollert av den Sandefjord-baserte rederen Herbjørn Hansson.

Meglerhuset ser potensielt stor oppside i aksjen.

«Etter å nylig ha fullført en rekapitalisering på 50 millioner dollar har NAO, etter vårt syn, «the legs to run» når OSV-markedet (markedet for offshore supplyskip. Red.anm.) begynner å hente seg inn igjen», skriver analytiker i Clarksons Platou Securities, Turner Holm i en fersk analyse som Hegnar.no har fått tilgang til.

I analysen titulert «the time is now», peker analytikeren på at selskapets flåte bestående av 10 moderne høyspesifikasjonsskip med en gjennomsnittsalder på kun om lag 3,5 år, samt finansielt pusterom frem til 2020 og videre etter kapitalutvidelsen, gjør det Hansson-dominerte rederiet nesten unikt blant selskapene i markedet for offshore supplyskip.

Rederiet har nå betalt utbytte 12.kvartaler på rad til nå, og Holm skriver i analysen at han tror dette vil fortsette.

«Selv om de kortsiktige utbyttene stort sett kan komme til å være symbolske, kan utbetalingene øke betydelig når ratene henter seg inn igjen», skriver han, og påpeker at estimater tilsier at NAO vil betale utbytter på mer enn halvparten av den nåværende markedsverdien fra 2017 til 2020.  

Markedet på bedringens vei

Når det gjelder markedet for offshore supplyskip generelt, ser meglerhuset klare tegn til bedring.

De peker på at riggtellingen har økt i årets første to måneder for første gang siden nedturen begynte i 2014, samt at de ser en liten økning i etterspørselen fra produserende plattformer.

På tilbudssiden ser de også positive tegn, blant annet at høye vedlikeholdskostnader potensielt kan komme til å tvinge eldre skip ut av den globale flåten.

Som et resultat av bedre etterspørsel og fartøy som forlater flåten, spår meglerhuset at utnyttelsesgraden vil bevege seg mot 85 prosent frem mot 2020.

Meglerhuset mener at investorene må se forbi den nåværende inntjeningen og skipsverdiene, og heller fokusere på en «recovery»-verdsettelse.

«NAO-storyen baserer seg på en underliggende markedsforbedring, men i lys av høy potensiell oppside og pågående utbytteutbetalinger, mener vi at investorene bør begynne å posisjonere seg».   

Clarksons-analytikeren Holm argumenterer imidlertid for at muligheten for en rateøkning i den sesongmessig sterke sommeren i Nordsjøen og/eller konsolidering også kan løfte aksjekursen på kort sikt.

Det USA-noterte rederiet Nordic American Offshore får en kjøpsanbefaling med kursmål på 2,0 dollar pr aksje.

Onsdag ble aksjen handlet til 90 cent i New York.

 Hansson er optimist

- Markedet er fortsatt svakt. Vi ser imidlertid bedring i ratene noe som resulterer i lavere tap i årets første kvartal, sammenlignet med siste kvartalet i 2016, skrev styreleder Herbjørn Hansson i et brev til aksjonærene datert 6.april.

Han fremhevet rederiets sterke kundebase, og at aktiviteten og retningen på markedet hadde pekt oppover de siste ukene, noe også Holm er inne på i analysen.

Hansson medgir at markedet er volatilt, men understreker like fullt at både han og resten av styret er optimistiske med tanke på fremtiden til NAO med rederiets sterke ledelse, moderne flåte og solide finansielle posisjon.

Rederiet legger frem tall for første kvartal 2017 2.mai.

Dette sa Hansson om NAO da han gjestet Hegnar TV i midten av mars.