Børs og finans

Pioneer Marine rapporterer tall

Det OTC-noterte tørrlastrederiet er ute med tallene for fjerde kvartal.

Tørrbulk, illustrasjon. Foto: Finansavisen.

Tørrbulk, illustrasjon. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Are  Strandli
5. april 2017 - 19.38

Rederiet kunne rapportere om økte timecharter ekvivalente inntekter sammenlignet med fjerde kvartal 2015.

TCE-inntektene i fjerde kvartal 2016 endte på 9,4 millioner dollar, opp fra 6,8 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

Det skyldes hovedsaklig leveringen av to nye skip i kvartalet, i tillegg til et sterkere marked,opplyser selskapet i rapporten.

Resultatet i kvartalet endte med et nettotap på 3,8 millioner dollar, tilsvarende et tap pr aksje på 13 cent. 

Ved utgangen av 2016 hadde selskapet en kontantbeholdning på 81,8 millioner dollar, inkludert 22,8 millioner dollar i bundne midler. 

- 2016 vil bli husket som det verste året for tørrbulkredere på nesten 40 år, sier CEO, Pankaj Khanna i en kommentar, og påpeker at det som ble sett på som en resesjon i årene mellom 2011 og 2013, nå blir sett på som et bra marked.

Fremover ser rederisjefen at den forventede veksten i USA på grunn av Trump, og i Kina ved hjelp av stimuli, vil resultere i fortsatt bedring i etterspørselen etter tørrbulk-varer. 

Kraftig kursfall

Pioneer Marine som eier en flåte på 14 Handysize-skip, én Handymax, og et Supramax-skip, ble notert på OTC-listen i mars 2014.

Ved noteringen var kursen satt til 13 dollar pr aksje, tilsvarende 77 norske kroner.

Da kostet imidlertid én dollar rett under seks kroner - nå koster den om lag 8,60 kroner. 

Aksjen har tatt et dypdykk siden noteringen for tre år siden. 

Siste handel i aksjen ble gjort til 20 kroner den 20.mars, og det gir selskapet en markedsverdi på 606,63 millioner kroner.