Børs og finans

Røkke: Det er X-faktoren

Langsiktighet og handlekraft har gitt resultater, skriver styreleder Kjell Inge Røkke i årets aksjonærbrev.

Kjell Inge Røkke - Foto: NTB Scanpix

Kjell Inge Røkke - Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
21. april 2017 - 09.18

«Et oljesmurt Aker-maskineri beveget seg raskt i 2016. Vi har gjort som vi har sagt. Investert motsyklisk i en tid med volatile oljepriser. Langsiktighet og handlekraft har gitt resultater», skriver Kjell Inge Røkke i årets aksjonærbrev.

Opp 69 pst

Akers verdijusterte egenkapital økte 69 prosent, inklusiv utbetalt utbytte, til 34,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning fra 282 til 462 kroner per aksje ved årsslutt 2016.

Det ble utbetalt et utbytte på 10 kroner per aksje, og for regnskapsåret 2016 er det ifølge aksjonærbrevet foreslått 16 kroner per aksje.

X-faktoren

Aksjonærene oppnådde ifølge brevet en avkastning på 106 prosent i 2016, inkludert aksjekursutvikling og utbytte. Til sammenligning økte hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) med 12 prosent.

«X-faktoren er det Aker skaper av merverdi utover OSEBX. Både målt i forhold til verdijustert egenkapital og løpende avkastning til aksjonærene, leverte Aker skyhøyt over referanseindeksen», skriver Røkke.

Femdoblet

Aker-aksjen har steget fra 61 kroner første noteringsdag i september 2004 til 323 ved utgangen av 2016.

«En Aker-aksje har gitt 137 kroner i utbytte, og 3. mai utbetales nye 16 kroner per aksje. Aksjen er mer enn femdoblet i verdi, og gitt 2,5 ganger inngangskursen i utbytte», skriver styrelderen.

Det vil si at aksjonærene har fått igjen 7,5 ganger innsatsen i løpet av drøye 12 år.

«Dette har gitt aksjonærene i gjennomsnitt 27,1 prosent avkastning per år, målt som kursstigning og utbytte, og verdijustert egenkapital har i gjennomsnitt årlig økt 21,0 prosent», skriver Røkke.

Hovedindikatoren på Oslo Børs, OSEBX, har til sammenligning gitt en årlig utbyttejustert avkastning på 10,2 prosent.