Børs og finans

Anbefaler aksje - advarer mot høy risiko

Artikkel av: Stian Jacobsen
30. mai 2017 - 14.16

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Targovax og SpareBank 1 SR-Bank. Analytikeren advarer mot høy risiko forbundet med investeringer i førstnevnte.

Videre får Prosafe en salgsanbefaling.

- Targovax har siden børsnoteringen vist en positiv utvikling. Aksjen ligger i en stigende trend og en videre positiv utvikling innenfor trendkanalen indikeres. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Aksjen har noe motstand ved 32,70 kroner, og et eventuelt brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt kjøpssignal. Ved reaksjoner ned ligger det støtte rundt 20,60 kroner. Det er ikke meldt om signifikante handler blant nøkkelpersoner i selskapet så langt i år. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Risikoen er høy med en gjennomsnittlig prisendring per måned på 36 prosent. Vurdering: Kjøpskandidat, skiver Investtech.

- SpareBank 1 SR-Bank har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Volumutviklingen på kort sikt er positiv, noe som indikerer en økende kjøpsinteresse blant investorer. Dette styrker aksjen på kort sikt. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens kursnivå, mens ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved 68 og 61 kroner. Eventuelle brudd ned gjennom disse nivåene anses som salgssignaler. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styreleder Dag Mejdell kjøpte aksjer til en verdi av 677.000 kroner i slutten av april. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Prosafe har brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal, og en videre nedgang med en sterkere falltakt indikeres. Risikoen er svært høy ettersom det ikke ligger noen synlig motstand under dagens kurs, mens ved reaksjoner opp ligger det motstand rundt 35 kroner på kort og mellomlang sikt. Negativ volumbalanse indikerer en økende usikkerhet blant investorer som selger seg ut på dager med kursfall, samt er avventende til å kjøpe på dager med oppgang i påvente av positive signaler. Innsidevurderingen er svakt positiv etter at en nøkkelperson kjøpte aksjer for cirka en million kroner i første halvdel av februar, men dette vektlegges ikke nok til å endre totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.