Børs og finans

Bonheur låner en halv milliard

Lånet var overtegnet.

Fred. Olsen - Foto: Scanpix

Fred. Olsen - Foto: Scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. mai 2017 - 17.44

Bonheur ASA har gjennomført en vellykket utstedelse av et nytt senior usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

Lånet forfaller i mai 2022.

Utstedelsen av lånet var overtegnet.

Nettoprovenyet vil gå til generelle selskapsformål.

DNB Markets var tilrettelegger.