Børs og finans

Disse aksjene går eks utbytte

Aksjene i en stort utvalg selskaper noteres eks utbytte fredag.

Artikkel av: Are  Strandli
12. mai 2017 - 09.22
  • Ocean Yield noteres eks utbytte på 0,1850 dollar.
  • Kid ASA noteres eks utbytte på 2,00 kroner.
  • Odfjell SE noteres eks utbytte på 1,50 kroner.
  • Multiconsult ASA noteres eks utbytte på 3,00 kroner. 
  • Yara International ASA noteres eks utbytte på 10,00 kroner. 
  • NTS ASA noteres eks utbytte på 0,25 kroner. 
  • Statoil noteres eks utbytte på 0,2201 dollar, samt eks rettigheter til å delta i utbytteemisjonen for fjerde kvartal 2016.