Børs og finans

- Kjøp disse 10 aksjene

Investtech plukker ut 10 nordiske aksjer, inkludert tre norske.

Espen Grønstad. Foto: Kyrre Lien.

Espen Grønstad. Foto: Kyrre Lien.

Artikkel av: Øystein Byberg
26. mai 2017 - 09.20

Fredag 26. mai er det seks nye aksjer i Investtechs portefølje Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. A.P. Møller - Mærsk B(MAERSKB.CO) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 12480 (150)

A.P. Møller - Mærsk B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 12215 kroner. Videre oppgang til 13424 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved ca 12000 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 12000 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2. Nordic Nanovector ASA(NANO.OL) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 99.75 (2)

Nordic Nanovector ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 92.20 kroner. Videre oppgang til 114 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved ca 88.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er positiv, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3. Fortum(FORTUM.HEX) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 14.17 (-0.08)

Fortum ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 13.55 euro. Videre oppgang til 14.56 euro eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved ca 14.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 14.00 euro ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4. SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 69.75 (0.5)

SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 68.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

5. Millicom International Cellular(MICSDB.ST) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 504 (9.6)

En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Millicom International Cellular har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har også brutt gjennom taket ved 500 kronor i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 537 kronor eller mer. Aksjen tester motstanden ved ca 504 kronor. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6. Nordea Bank(NDA.ST) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 113.8 (-0.4)

Nordea Bank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 110 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7. Yara International(YAR.OL) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 323.4 (2.2)

Yara International har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 307 kroner og motstand på 342 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 316 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 316 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8. ABB(ABB.ST) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 216.1 (-0.8)

ABB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 210 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 210 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

9. Hansa Medical AB(HMED.ST) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 172.5 (-0.5)

Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 130 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10. Metso(METSO.HEX) - 24. mai 2017. Siste sluttkurs: 30.66 (-0.06)

Metso viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 31.46 euro etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 25.70 euro og motstand ved ca 33.40 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.