Børs og finans

Sparebanken Vest tjente nesten 100 millioner mer

Sparebanken Vest ga bunnlinjen et solid løft i 1. kvartal. Banken spår nå lavere tap i tiden fremover enn tidligere ventet.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
3. mai 2017 - 07.08

Sparebanken Vest melder om et resultat etter skatt på 332 millioner kroner i 1. kvartal 2017, mot 242 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet per grunnfondsbevis ble 1,26 kroner, mot 0,99 kroner i 1. kvartal 2016.

Resultatet før skatt ble 432 millioner kroner, sammenlignet med 322 millioner kroner året før.

Netto driftsinntekter endte på 816 millioner kroner, mot 718 millioner kroner året før.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 610 millioner kroner, sammenlignet med 609 millioner kroner i 1. kvartal 2016.

- Resultatene for første kvartal i 2017 viser at den positive utviklingen fra 2016 fortsetter. Bankdriften er sunn og god. Tolvmånedersvekst i utlån er på henholdsvis 6,9 prosent i personmarkedet og 5,4 prosent i bedriftsmarkedet. Sparebanken Vest har en solid kapitaldekning, og er godt posisjonert for vekst fremover, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, i en kommentar.

Nedskrivninger på utlån og garantier utgjorde i 1. kvartal 29 millioner kroner, mot 26 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Bankens samlede tapsnedskrivninger er i første kvartal på et lavere nivå enn det banken tidligere har tatt høyde for sett opp mot året som helhet. Fortsatt god kvalitet i utlånsporteføljen kombinert med utsikter til noe bedre makroforhold tilsier at tapsnedskrivningene blir lavere enn tidligere forventet. Vi har derfor justert ned tapsanslaget for året 2017 til å ligge i intervallet 150 til 175 millioner kroner, sier Kjerpeseth.

Her er rapporten og presentasjonen.

Se presentasjonen LIVE her kl. 08.00!