Børs og finans

EAM Solar varsler emisjon

Solkraftselskapet vurderer en rettet emisjon for blant annet å finansiere pågående rettsprosesser. 

Foto: EAM Solar

Foto: EAM Solar

Artikkel av: John Inge Seljehaug
27. juni 2017 - 07.05

Styret i EAM Solar har besluttet å gjennomføre en garantert tegningsrettsemisjon med et bruttoproveny på 30 millioner kroner, opplyser selskapet, ifølge TDN Finans. 

Nettoprovenyet skal benyttes til finansiering av pågående rettsprosesser og arbeidskapitalformål.

Emisjonen må godkjennes av generalforsamlingen i selskapet, og en ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt tidlig i august, opplyses det.

I en separat melding fremgår det at EAM Solar har inngått en rettsprosessfinansieringsavtale med Therium Litigation Funding. Therium har forpliktet seg til å investere maksimalt 2,3 millioner euro delt opp i tre transjer.