Børs og finans

Link-oppkjøp i Polen

Link Mobility sluker polsk selskap.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
29. juni 2017 - 06.44

Link Mobility Group har inngått avtale om oppkjøp av polske ComVision, som leverer tjenester under merkenavnet SMSAPI, går det frem av en børsmelding.

ComVision omsatte i fjor for 9,27 millioner euro, og fikk en justert EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) på 2,05 millioner euro.

Avtalt enterprise value i transaksjonen er 16 millioner euro, på kontant- og gjeldfri basis, samt forutsatt et normalisert nivå på arbeidskapitalen.

- Dette er nok en milepæl for utviklingen av Link Mobility til et av de ledende selskapene innen mobiltjenester i Europa, sier toppsjef Arild E. Hustad i en kommentar.

Les mer her.