Børs og finans

Resultatvarsel fra StrongPoint

2. kvartal innfrir ikke.

Foto: Strongpoint.

Foto: Strongpoint.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. juni 2017 - 08.18

StrongPoint forventer et resultat i 2. kvartal på linje med, eller noe svakere enn 1. kvartal i år, går det frem av en børsmelding.

I 1. kvartal fikk selskapet et EBITDA-resultat på 10,7 millioner kroner.

Konsernet har ifølge meldingen ikke fått det sesongmessige løftet vi normalt opplever å ha på denne tiden av året.

- Kvartalet er preget av færre store prosjekter sammenlignet med fjoråret. Oppgraderingene i forbindelse med nye sedler i Norge er i stor grad ferdigstilt, samtidig har man heller ikke fått nye større ordrer innenfor Cash Security eller ESL-løsninger, heter det.

Ellers karakteriseres den underliggende utviklingen som god, med fortsatt god vekst i omsetningen utenfor Norden.

- StrongPoint opplever sterk interesse for våre løsninger i både eksisterende og nye markeder, avslutter selskapet.