Børs og finans

Storebrand fortsatt overvekt i aksjer

Storebrand Asset Management er ute med en ny markedsrapport. 

Foto: Storebrand.

Foto: Storebrand.

Artikkel av: Are  Strandli
7. juni 2017 - 15.45

Storebrand er fortsatt overvekt i aksjer og undervekt i obligasjoner, fremgår det av juni-rapporten.

Senior porteføljeforvalter Olav Chen fremhever i rapporten at et fortsatt godt makrobilde og inntjeningsbilde gjør at de fortsatt er overvekt i norske aksjer.

Enkelte globale aksjemarkeder, og spesielt USA begynner imidlertid å se dyrt ut, mener porteføljeforvalteren.

- Vi har tatt noe profitt og redusert aksjeeksponeringen litt, men er samlet sett fortsatt overvektet globale aksjer, skriver Chen.

Storebrand gjør heller ingen endringer i synet på aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene (EM). 

- Vi er fortsatt normalvekt aksjer i EM, skriver Chen videre. 

Slår indeksen

Storebrand Kombinasjon, fondet som skal gi eksponering i tråd med markedssynet som blir presentert i rapporten, har så langt i år gjort det mye bedre enn referanseindeksen.

Fondet som hovedsaklig investerer i andre fond forvaltet av Storebrand, og styres av Chen, har levert en avkastning på 4,4 prosent siden nyttår, mot indeksen som er opp 3,4 prosent.

Den siste måneden er økningen på 0,5 prosent, 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Fondet har slått referanseindeksen hvert år siden 2012.