Børs og finans

To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
19. juni 2017 - 12.42

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Questerre Energy og Arcus mens DOF får en salgsanbefaling.

- Questerre Energy viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. Kursen har brutt motstanden ved fem kroner, noe som åpner for videre oppgang. Økende volum og overkjøpt RSI gir et positivt momentum som styrker aksjen på kort sikt. Neste motstandsnivå ligger ved syv kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Arcus ASA steg mye i sluttauksjonen på fredag, og kursen endte opp over ni prosent. Aksjen er tilbake i den stigende trendkanalen, og videre oppgang innenfor denne indikeres. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Ved eventuelle reaksjoner tilbake, ligger det støtte rundt 48 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- DOF har brutt gulvet i den fallende trendkanalen. Et økende antall selgere presser kursen ned, og trendbruddet signaliserer økt pessimisme og en sterkere falltakt. Negativ volumbalanse styrker salgssignalet. Med en gjennomsnittlig kursendring på over 30 prosent er risikoen høy. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.