Børs og finans

AF Gruppen fikk E6-kontrakt

Trafikken i gang i 2020.

Illustrasjon: Sweco/Statens Vegvesen.

Illustrasjon: Sweco/Statens Vegvesen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
17. juli 2017 - 10.48

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag, går det frem av en børsmelding.

Arbeidene gjelder den 7,5 kilometer lange parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua, og består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017, med forventet ferdigstillelse i 2021. Trafikk settes på ny E6 i 2020.

Avtalen er ifølge meldingen en hovedentreprise, og kontraktssummen estimeres til 994 millioner kroner, eksklusive moms.