Børs og finans

Bilfrakt-konsern med Wilhelmsen på eiersiden gjør oppkjøp

Hyundai Glovis ekspanderer for å bli mer konkurransedyktig. 

Bilskipet Glovis Sunrise. Bildet er hentet fra hjemmesiden til Treasure ASA.

Bilskipet Glovis Sunrise. Bildet er hentet fra hjemmesiden til Treasure ASA.

Artikkel av: Are  Strandli
17. juli 2017 - 15.53
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det Sør-Koreanske bilfrakt-konsernet Hyundai Glovis har inngått en avtale med et annet koreansk selskap, Eusu Holding, om å kjøpe Eusu Ship Management for 9,7 millioner dollar, tilsvarende rundt 80 millioner norske kroner. 

Ved å kjøpe selskapet som har stått for driften av hele flåten til Hyundai Glovis, venter selskapet å bli enda mer konkurransedyktig med lavere kostnader og høyere effektivitet. 

Hyundai Glovis har en flåte på 30 skip for frakt av biler, ifølge selskapets hjemmeside. 

Treasure ASA

Det norske rederiet Wilh. Wilhelmsen har vært inne på eiersiden i Hyundai Glovis siden 2005 da de kjøpte seg opp til en eierandel på 25 prosent ved å legge 100 millioner dollar på bordet.

Siden har selskapets eierandel blitt gradvis mindre gjennom utvanning og salg, og siden 2013 har eierandelen vært på 12 prosent gjennom selskapet Den Norske Amerikalinje.

I februar i fjor ble det besluttet å putte aksjene i et eget selskapet ved å skille ut Den Norske Amerikalinje fra Wilh. Wilhelmsen og inn i et separat, børsnotert selskap med navnet Treasure. 

– Den foreslåtte utskillelsen vil gi bedre transparens og skape en enklere struktur som synliggjør verdier for aksjonærer i Wilh. Wilhelmsen. I tillegg vil selskapet være riktigere kapitalisert etter restruktureringen, sa adm. direktør i Wilh. Wilhelmsen, Jan Eyvin Wang til Finansavisen i forbindelse med annonseringen av utskillelsen. 

Etter utskillelsen kontrollerer Wilh. Wilhelmsen Holding 72,7 prosent av aksjene i Treasure, mens nest største eier er Folketrygdfondet som sitter med 3,5 prosent av aksjene. 

Styret i Treasure besluttet på et møte 11. juli å foreslå et utbytte på 0,65 kroner pr aksje på den ekstraordinære generealforsamlingen som skal avholdes 9. august. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.