Børs og finans

Orkla-styret med Hagen i spissen kjøper aksjer

Bruker deler av styrehonorar til aksjekjøp i merkevaregiganten. 

Artikkel av: Are  Strandli
17. juli 2017 - 08.50

Ifølge et vedtak fra generalforsamlingen i Orkla som ble avholdt 20. april 2017 skal aksjonærvalgte styremedlemmer benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til å kjøpe aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar.

På denne bakgrunn opplyses det i en børsmelding mandag at følgende styremedlemmer kjøpte aksjer i Orkla den 14. juli:

Styreleder Stein Erik Hagen har personlig kjøpt 10.000 aksjer til kurs 86,05 kroner per aksje. Hagen med nærstående eier dermed totalt 249.152.000 aksjer i Orkla.

Nils Selte, styremedlem i Orkla, har, gjennom sitt heleide selskap Nian AS, kjøpt 3.000 aksjer til kurs 86,05 kroner per aksje. Selte med nærstående eier etter denne transaksjonen 21.000 aksjer i Orkla.

Ingrid Jonasson Blank, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.000 aksjer til kurs 85,60 kroner per aksje. Jonasson Blank med nærstående eier dermed 3.750 aksjer i Orkla etter fredagens transaksjon.

Liselott Kilaas, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.500 aksjer til 85,90 kroner per aksje. Det var de første aksjene til Kilaas med nærstående, og total beholdning etter transaksjonen er dermed 2.500 aksjer.