Børs og finans

Petter Northug tjente 10 mill. i fjor

«Northug-rykket» har gitt skikongen mange nye millioner.

Petter Northug jubler over norsk stafettseier i Falun-VM 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Petter Northug jubler over norsk stafettseier i Falun-VM 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Artikkel av:  Redaksjonen
22. juli 2017 - 14.20

For fjoråret rapporterer selskapet et rekordresultat etter skatt på 10,5 millioner kroner. Med inntekter på 16,7 millioner kroner og driftsresultat på 13,9 millioner kroner, ga det en resultatgrad på hele 83 prosent, ifølge Finansavisen.

Skikongen leverte også en regnskapsmessig resultatvekst på 21 prosent fra foregående år. I 2014 omsatte selskapet for 11,5 millioner kroner, hvilket tilsvarer en topplinjevekst på nærmere 50 prosent de siste to årene. Northug tok ut et utbytte på 3,5 millioner kroner i fjor og 11,6 millioner kroner i 2015.

Far og styreleder i investeringsselskapet, John Northug, er aktivt involvert i både treningsutviklingen og den økonomiske virksomheten junior bedriver.

- Vi har ikke tid til å snakke om økonomi, her er det kun én ting som står i fokus. Nå handler det utelukkende om OL, sier Northug til Finansavisen.

Bunnsolid balanse

Selskapet er et konservativt investeringsselskap, og ifølge Finansavisen hadde selskapet ved utgangen av fjoråret ingen rentebærende gjeld og bokført egenkapital utgjorde 12 millioner kroner.

Northug Holding er helfinansiert ved egenkapital som han selv har bygget opp gjennom en lang karriere i sporet og kapitalstrukturen innebærer ingen renterisiko. Driften viser en egenkapitalavkastning på nærmere 88 prosent.

Virksomheten er diversifisert og inntjeningsgrunnlaget kommer fra sponsoravtaler, merkevarer, eiendom, foredragsvirksomhet, samt investeringer i verdipapirer.

Utgående balanse for fjoråret viser investeringer i aksjer og markedsbaserte obligasjoner for henholdsvis 5,3 millioner kroner og 2,9 millioner kroner. Ifølge Finansavisen hadde selskapet også en kontantbeholdning på 6,5 millioner kroner ved utgangen av 2016.