Børs og finans

Telenor innfrir

Sigve Brekke. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Sigve Brekke. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
17. juli 2017 - 07.02

I 2. kvartal 2017 fikk Telenor et resultat etter skatt på 634 millioner kroner, mot 1,80 milliarder kroner for et år siden.

Ifølge TDN Finans var det ventet at Telenor skulle få et negativt resultat på 1,74 milliarder kroner.

Resultat før skatt ble på 2,40 milliarder kroner, mot 3,79 milliarder kroner året før.

Telenor solgte seg ned fra 23,7 prosent til 19,7 prosent i VEON (tidligere Vimplecom) og tok et tap på 7,5 milliarder kroner. Andel av tap i tilknyttede selskaper økte totalt med 3,56 milliarder kroner, fra 2,15 milliarder kroner til 5,71 milliarder kroner.

I løpet av kvartalet solgte vi våre posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og vi fortsatte nedsalget i VEON. Dette er i tråd med vår ambisjon om å forenkle virksomheten. Provenyene fra disse transaksjonene, kombinert med en solid balanse, gjør at styret har bestemt å distribuere deler av disse midlene til våre aksjonærer gjennom tilbakekjøp av 2 prosent av egne aksjer, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Bedre på drift

Telenor fikk et driftsresultat på 7,28 milliarder kroner, mot 6,30 milliarder kroner i 2. kvartal 2016.

EBITDA var på 13 milliarder kroner, opp fra 11,1 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, fremgår det av regnskapet.

Kontantstrømmen fra driften var på 11,6 milliarder kroner, opp fra 8,9 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Selskapet gikk ut av kvartalet med kontanter og tilsvarende likvider for 20,4 milliarder kroner. Det var opp 7,7 milliarder fra samme tid i fjor, men ned 2,57 milliarder kroner fra nyttår.

Telenor omsatte i perioden for 31,47 milliarder kroner, mot 30,93 milliarder kroner for et år siden. Her var det ifølge TDN Finans ventet 31,18 milliarder kroner.

- På kapitalmarkedsdagen i februar la vi frem våre strategiske ambisjoner mot 2020, med fortsatt vekst, mer effektiv drift og forenkling som sentrale drivere for verdiskapning. Jeg er glad for å se at vi i løpet av de første seks månedene av året har tatt betydelige steg i vårt arbeid med å gjennomføre denne strategien, skriver Telenor-sjef Sigve Brekke i rapporten.

Tre analytikere TDN Finans har vært i kontakt med anbefaler kjøp/overvekt av Telenor-aksjen, fire har hold mens fem anbefaler salg/undervekt.

Guider opp

Basert på resultatene i første halvdel av 2017 og våre forventninger til utviklingen for resten av året, endrer vi de finansielle utsiktene for 2017. Vi øker forventet EBITDA-margin til 38-39 prosent, fra tidligere rundt 37 propsent. Vi forventer fremdeles en organisk inntektsvekst på 1-2 prosent og investeringer ekskl. lisenser og spektrum tilsvarende 15 - 16 prosent av driftsinntektene, heter det i kvartalsrapporten.

Her finner du kvartalstallene

Her finner du presentasjonen