Børs og finans

Håvet inn på StormGeo-salg

Investor Erik Langaker (53) tjente 72 millioner kroner i fjor.

Artikkel av: Martine Holøien
12. august 2017 - 10.40

Det viser årsrapporten til hans heleide investeringsselskap Vestland Invest. Noe av gevinsten kommer fra værmeldingsselskapet StormGeo der Langaker er styremedlem og tidligere styreleder, skriver DN.

– Under året har man avhendet cirka 70 prosent av aksjene i StormGeo Holding as med betydelig gevinst, likeledes har en restrukturering av eierposisjonen i EPC PLC medført en betydelig bokført gevinst – i tillegg til flere andre mindre, men vellykkede realiseringer, heter det i årsrapporten.

– Selskapets forretningsmodell bygger i store trekk på langsiktig utvikling av nisjeselskaper med teknologikjerne sentrert rundt Big Data, IOT og Fintech. I de fleste tilfellene skjer dette i nært samarbeid med etablerte partnere, skriver Langaker ifølge DN.

Videre heter det at antatt markedsverdi for porteføljen under året har økt med noe over 66,5 millioner kroner til 245,5 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 37 prosent siden utgangen av 2015.