Børs og finans

Meglerhus: - Kjøp Østlandets nr.1 bank

Pareto Securites mener Sparebank 1 Østlandet har en attraktiv risikoprofil. 

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Are  Strandli
9. august 2017 - 14.50

Pareto Securties har tatt opp dekning på Sparebank 1 Østlandet (SPOL) som er et resultat av fusjonen melolom Sparebanken Hedmark og Sparebank 1 Oslo Akershus.

I sommer ble banken børsnotert, og er den største sparebanken på Østlandet i tillegg til å være den fjerde største i landet.

Pareto skriver i analysen - som ligger på meglerhusets hjemmeside - at banken nå er blant de best kapitaliserte bankene i Norge og Europa, med en ren kjernekapitaldekning (CET-1) på hele 17 prosent.

- Dette betyr at SPOL ikke har behov for å bygge ytterligere kapital i dagens situasjon, men tvert om har kapasitet til å kunne vokse både organisk og gjennom oppkjøp/fusjoner, skriver meglerhuset. 

Videre vises det til at 75 prosent av utlånsboken er til private kunder, "et segment som historisk har svært lave utlånstap i Norge" og at eksponeringen mot sektorer som olje, offshore og shipping er ubetydelig. 

Pareto-analytikerne mener at den solide kapitalposisjonen setter banken i stand til å ta en ledende rolle innen videre konsolidering av sparebankmarkedet på Østlandet, og at det finnes flere aktuelle kandidater til dette. 

"Vi forventer i våre estimater en egenkapitalavkastning (ROE) generelt i tråd med bankens 10% målsetting i tiden fremover, konservativt noe under historisk ROE de senere år. Med 50% utbyttegrad ventes dette kunne gi investorene 4-6% årlig utbytteavkastning. Ser man dette i sammenheng med bankens lave risikoprofil, stabile drift, solide kapitalisering og utsikter for en høyere vekst enn markedet gjør dette SPOL til et attraktivt kjøp", skriver meglerhuset. 

Pareto Securities har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 95 kroner. 

I skrivende stund omsettes sparebanken for 84,75 kroner på børsen.