Børs og finans

Navios Maritime Containers vil hente 400 mill. til flåteutvidelse

Har kjøpt 14 skip - er nå sulten på mer. 

Containerskip AP Photo/Mel Evans, File

Containerskip AP Photo/Mel Evans, File

Artikkel av: Are  Strandli
25. august 2017 - 16.14

OTC-noterte Navios Maritime Containers har hyret inn Clarksons Platou Securities, Fearnley Securites og S. Goldman Advisors for å gjøre en emisjon på 50 millioner dollar, eller om lag 391 millioner kroner.

Selskapet planlegger å selge 10 millioner aksjer til fem dollar stykket. Provenyet skal brukes til kjøp av ytterligere skip, arbeidskapital og generelle selskapsformål, opplyses det. 

Navios Maritime Partners vil ta 10 millioner dollar av emisjonen og inneha en eierandel på 40 prosent etter transaksjonen. 

Container-rederiet som ble notert på OTC-listen i juni har pr nå en flåte bestående av 14 containerskip som er bygget mellom 2006 og 2009 og har plass til mellom 3.450 og 4.250 containere.

De siste fire av de 14 skipene ble kjøpt i starten av august, og den totale kjøpesummen for alle fartøyene blir oppgitt til 118 millioner dollar, tilsvarende 923 milliarder norske kroner. 

Flåtekjøpet ble delvis finansiert av to lånefasiliteter på totalt 61 millioner dollar. I tillegg hentet selskapet inn 50,3 millioner dollar gjennom en rettet emisjon som ble sluttført 8. juni. Selskapet hadde i utgangspunktet planlagt å hente inn 75 millioner dollar. 

Blystad

En annen som har gjort et inntog i container-segmentet er Arne Blystad gjennom det relativt ferske rederiet Songa Container. 

Etter det Hegnar.no erfarer har han til nå kjøpt fem skip. 

Les også: Arne Blystad inn i nytt shipping-prosjekt