Børs og finans

Sparebank 1 SR-Bank innfrir forventningene

Sparebank 1 SR-Bank leverer tall for 2. kvartal 2017.

Arne Austreid, adm. direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Finansavisen

Arne Austreid, adm. direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
9. august 2017 - 07.52

Sparebank 1 SR-Bank melder om et resultat etter skatt på 514 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 406 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 2,01 kroner, mot 1,59 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 648 millioner kroner, sammenlignet med 486 millioner kroner i fjor. Det var ventet et resultat før skatt på 606 millioner kroner i kvartaler, ifølge estimater hentet inn av SME Direkt for TDN Finans.

Banken hadde netto renteinntekter i kvartalet på 784 millioner kroner, sammenlignet med 711 millioner kroner i samme periode året før. Det var ventet renteinntekter på 760 millioner kroner.

Nedskrivningene på utlån og garantier var 131 millioner kroner i kvartalet (305), mot ventet 159 millioner kroner.

-Vi ser at en del selskaper klarer å tilpasse seg et nytt oljeprisleie, og vi ser at restruktureringen som er gjort fungerer. Med utgangspunkt i den kunnskapen vi har om selskapene nå så tror vi tapene kommer til å bli litt lavere i neste halvår, sier adm. direktør Arne Austrheim i Sparebank 1 SR-Bank  til TDN Finans.

Han sier det er de mest kapitalintensive segmentene det knytter seg mest usikkerhet til, som båt, skip og rigg. Austrheim sier nedskrivingen er en helhetlig vurdering, men at det ikke har vært noen endringer innen offshore siden forrige kvartal.

-At det vil komme en runde to i 2018-19 skal vi ikke utelukke. Det er fortsatt overkapasitet i supply og rigg som ennå ikke er møtt. Men vi har pant i den beste delen av flåten, og vi tror det er denne delen av flåten som vil gå videre mens den eldre delen vil skrape seg selv, sier han.

Det er eksponeringen mot offshore banken er mest bekymret for. Austrheim sier Offshore har vært det tyngste segmentet, og understreker at banken vil ha fokus på dette segmentet fremover. Austrheim sier dagens utsikter forutsetter at markedet «holder seg på dagens nivå eller helst litt bedre».

Her er rapporten og presentasjonen